Samen Sterker – Stronger Together

Samen Sterker

02 juni 2022

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij iedereen die betrokken is bij onze organisatie, informeren over het voornemen van Dental365 om toe te treden tot de CDG Groep. Deze groep zet zich volledig in voor continuïteit en professionaliteit in de tandheelkundige zorg in Nederland en zal ook onze organisatie hierin ondersteunen.

Deze overname heeft geen gevolgen voor onze patiënten aangezien ons team, alsmede onze kwaliteit en service, ongewijzigd zal blijven.

Wij beantwoorden graag al uw vragen over deze samenwerking. U kunt ons bereiken door te bellen naar 085-0189476 of een e-mail te sturen naar vragen@dental365.nl

Met vriendelijke groet,
Team Dental365

==============

Stronger Together

02 June 2022

Dear sir/madame,

We would like to inform everyone involved with our organization on the intention of Dental365 to join the CDG Group. This group is fully committed to continuity and professionalism in dental care in The Netherlands and will also support our organization therein.

This acquisition has no consequences for our patients as our team, together with our quality and service, will remain unchanged.

We are happy to answer any questions you might have regarding this collaboration.

You can reach us by either calling the number 085-0189476 or sending an email to vragen@dental365.nl

Kind regards,
Team Dental365

Share:

Comments are closed.