Spoed Tandarts Kosten

Spoed Tandarts Kosten bij Dental365

De spoed tandarts kosten zijn gelijk aan de maximale tandartskosten voor tandheelkundige zorg. Deze tarieven worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tandartsen mogen voor een bepaalde behandeling gekoppeld aan een tandartscode, nooit meer rekenen dan het maximum wettelijk vastgestelde tarief. Hierdoor zijn de tarieven bijna overal gelijk. Dus ook als het gaat om spoed tandarts kosten.

Maximale tandarts kosten

De kosten voor de spoed tandarts bij Dental365 zijn dus ook gelijk aan de kosten voor een reguliere tandheelkundige behandeling. Wel gelden er, net zoals bij een reguliere tandartspraktijk de zogenoemde anw-toeslag (avond-, nacht- en weekendtoeslag) in 2023. De hoogte van deze toeslag is ook wettelijk bepaald en valt onder de tandartscode C021.

Eerlijke, Transparante & Wettelijk Gereguleerde Tarieven

spoed tandarts kosten, kies trekken, vergoedingen dental 365

Een groot verschil is dat u bij de spoed tandarts, dus ook bij ons, altijd direct dient te betalen. Vanwege corona kan dit enkel middels pin of creditcard. Contante betalingen alleen in uitzonderlijke gevallen. Wij hebben nooit wisselgeld. Uiteraard ontvangt u van ons netjes een nota die u zelf achteraf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering. Twijfel? Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar.

De nieuwe tandartstarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2023 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2024. Het gaat om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door de zorgaanbieders die tandheelkundige (spoed)zorg leveren.

Met Spoed een Tandarts nodig?

24/7 telefonisch bereikbaar Bel +31 (0)85 105 1760 - (na 22:30 uur tot 08:00 uur alléén voor acute spoedgevallen). U kunt terecht bij één van onze DENTAL365 locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Ede-Wageningen, Deventer-Apeldoorn, Gouda, Dordrecht en Breda.

TandartsKosten en Tarieven 2023

I Consultatie en diagnostiek - C-codes
II Maken en/of beoordelen foto’s - X-codes
III Preventieve mondzorg- M-codes
IV Verdoving- A-codes
V Verdoving door middel van een roesje- B-codes
VI Vullingen- V-codes
VII Wortelkanaalbehandelingen- E-codes
VIII Kronen en bruggen- R-codes
IX Behandelingen kauwstelsel - G-codes
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) - H-codes
XI Kunstgebitten - P-codes
XII Tandvleesbehandelingen - T-codes
XIII Implantaten - J-codes
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz - U-codes
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening - Y-codes

Spoed Tandarts? Bel Nu!